۵ نکته راجع به مد مردان / سری 72

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 72

1- تاخوردگی پایین شلوار نباید کم باشد. بدون در نظر گرفتن تفاوت مد، این تاخوردگی برای شلوار کسی که حدود شش فوت قد دارد حدود دو اینچ است.

2- بین ما و آدم های مشهور چه فرقی است؟ اگر اظهار نظری رسمی از ما شنیده شود، تنها حرفی است که بر زبان رانده شده، ولی اگر فردی مشهور، صحبتی بکند، دهان به دهان نقل قول خواهد شد. البته این موضوع هنگامی واقعیت پیدا می کند که این نقل قول ها شایستگی ثبت شدن برای نسل های بعد را داشته باشند و حداقل در مورد مد وسلیقه در مجموعه زیر این شایستگی را داشته اند.

3- تاثیر اولیه ظاهر شما شانس دومی نخواهد داشت.      ضرب المثل آمریکایی

4- زیبایی و وقار واقعی در سادگی است.                   باربارا لوسیانو – طراح

5- مد بر عکس سلیقه زودگذر خواهد بود.    کو کو چانل – طراح مد

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات