۵ نکته راجع به مد مردان / سری 64

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 64

1- اگر خواستید آستین کت یا کاپشن خود را کوتاه کنید، بهتر است به خیاط خود توضیح دهید، که دقیقا چه طور آستینی را می خواهید.

2- شلوارهای درجه یک بدون لبه دوزی به فروش می رسند. باید دقت کنید که خیاط شما برای لبه دوزی دقیقا از همان پارچه شلوار به کار ببرد، در غیر اینصورت در شلوارتان از نظر رنگ ناهمخوانی ایجاد می شود. در این خصوص معمولاً همراه شلوار یک مقدار از پارچه اصلی به خریدار واگذار می شود.

3- کیفیت کت و شلوار شما پس از یک روز طولانی پشت میز دفترتان مشخص خواهد شد. در صورتی که تا شب چروکش از بین نرفته باشد، پش نتیجه گرفته خواهد شد که تولید کننده در الیافی که استفاده کرده، بیش از حد خساست به خرج داده اشت.

4- هر کس در انتخاب لباس خود داخل یک فروشگاه مدرن دچار اشتباه می شود. اگر می خواهید بیش از اندازه گران نخرید ، موارد انتخابی خود را با موجودی کمد لباس تان انطباق دهید و ببینید، نیاز واقعی شما چیست؟

5- در صورتی که می خواهید لباسی خریداری کنید، که بیشتر اوقات به چوبرختی آویزان نباشد، بهتر است آن را به نحوی انتخاب کنید که به حد کافی اندازه شما باشد و به حداقل کار برای اندازه کردن آن نیاز باشد.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات