۵ نکته راجع به مد مردان / سری 68

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 68

1- هنگامی که کراوات می خرید، لباسی را که قرار است با آن بپوشید همراه داشته باشید (کت و پیراهن یا کاپشن و پیراهن). یا این که نقش و رنگ لباس خود را به خاطر داشته باشید.

2- به جای این که پیراهن یا لباسی را به کسی هدیه دهید، بهتر است پول یا هزینه آن را بپردازید. انتخاب لباس برای اشخاص دیگر به نحوی که درست اندازه و مناسب آنها باشد از مشکل ترین کارهاست. علاوه بر این، بدون در نظر گرفتن قصد یا نیت می توان گفت که تحمیل کردن لباس به دیگران با رعایت شخصیت ایشان مناسب نخواهد بود.

3- نگاهی به دور دست داشته باشید. در صورتی که از فرصت های خرید در حوزه ای که زندگی می کنید راضی نیستید، یا اگر نزدیک مرز زندگی می کنید، سفری به کشور همسایه داته باشید. سوای هر چیز، مشاهده وضع ظاهری تولیدات خارجی که برای مردان تهیه شده است، در شهرهای دیگر یا آن سوی مرزها می تواند مفید و آگاه کننده باشد.

4- بسیاری از تولیدات آمریکایی در آمریکا ارزان تر از اروپا ارائه می شوند. جین آبی نمونه خوبی می تواند باشد.

5- قبل از این که در حراجی ها بخواهید چانه بزنید، چند سوال زیر را از خود بپرسید: لباسی را که انتخاب کرده ام آن قدر ارزش دارد که به همین قیمت خریداری کنم؟ یا این که فقط قیمت فف العاده ارزان آن، وسوسه ام کرده است؟

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات