10 توصیه برای انتخاب رنگ دیوار منزل

10 توصیه برای انتخاب رنگ دیوار منزل

در مرحله اول، طبعا شما رنگی را انتخاب خواهید کرد که با آنچه در ذهن دارید مطابقت داشته باشد. مهم این است که حتی اگر رنگ مورد نظر شما سفید باشد، تمام اتاق ها را باید با نوع رنگ سفید رنگ کنید؛ تا نتیجه رنگی یک دست باشد.

این ده توصیه، در مراحل بعدی رنگ آمیزی و انتخاب رنگ دیوار می تواند مفید باشد:

۱. برای ایجاد جذابیت در یک اتاق، از وسایلی که درست همرنگ دیوار باشد، استفاده نکنید. برای انتخاب رنگ دیوار، لوازم منزل خود را در نظر بگیرید و با توجه به رنگ های موجود در آن، رنگی مناسب را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که ترکیبات متنوع، فضایی پویا و نیرو بخش ایجاد می کند.
در انتخاب رنگ دیوار کمی تامل کنید

۲. اگر برای هر اتاق رنگی مجزا در نظر دارید، فضاهای بین اتاق ها مانند راهرو، ورودی و راه پله را به رنگ خاکستری ملایمی با ته رنگی از رنگ دیوار درآورید؛ تا تبدیل رنگ ها به یکدیگر زیباتر شود.

۳. رنگی را برای خانه خود در نظر بگیرید و آنرا در حجم های متفاوت در اتاق ها به کار ببرید. این رنگ می تواند در یک اتاق رنگ غالب، در اتاقی رنگ چند وسیله و در اتاق سوم تنها به عنوان چاشنی هایی در گوشه و کنار به کار ببرید. چنین روشی، هماهنگی را در تمام خانه برقرار خواهد کرد.

۴. رنگ های روشن، با روح و متمایل به گستردگی هستند و در نتیجه اتاق را بزرگتر و روشنتر از آنچه هست نشان می دهند. رنگ های تیره گرم و فریبنده هستند و در اتاق های بسیار بزرگ، حالتی خودمانی و دوستانه می دهند.

۵. اگر قصد دارید دیوارهایی را به رنگ تیره یا بسیار درخشان درآورید، بتونه کاری و آستری آن را هم از همان رنگ بزنید.

۶. نقص های معماری را با استفاده از رنگ های خنثی در دیوار، سقف و کف اتاق به طوری که حالتی یکپارچه به خود بگیرند، بر طرف نمایید.

۷. برای بلند تر جلوه کردن دیوارها، رنگ ها را تا سقف به طور یک نواخت ادامه دهید و در نزدیکی سقف رنگ را با نوارهای تزئینی و مانند آن قطع نکنید. اگر سقف دارای حاشیه تزئینی یا لبه برجسته است، می توانید این حاشیه را نیز به رنگ دیوار درآورید. رنگ روشن سقف را بلندتر جلوه می دهد.

۸. برای کوتاه نشان دادن سقف های بسیار بلند و یا تشدید حالت خودمانی یک اتاق، رنگ دیوار را از ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر مانده به سقف قطع کنید و باقی آنرا به رنگ سقف رنگ آمیزی کرده یا با نوارهای تزئینی بپوشانید. تیره کردن سقف هم میتواند چنین حالتی را ایجاد کند.

۹. با رنگ آمیزی دیوارهای کوتاهتر (کم عرض تر)، به رنگی تیره تر از دیوارهای بلندتر، می توانید یک اتاق کشیده و باریک را عریض تر جلوه دهید.

۱۰. اگر برای سقف اتاقی رنگ سفید را در نظر گرفته اید، برای هماهنگ کردن رنگ اتاق با سقف، اندکی از رنگ دیوار را به رنگ سفید اضافه کنید.

منبع: www.persianpersia.com