۵ نکته راجع به مد مردان / سری 49

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 49

مو، ریش و اندام

1- چه چیز یک خودروی سواری را جالب توجه می کند؟ م.تور یا بدنه آن؟ سوال بی موردی است، بدنه بدون موتور و یا وتور بدون بدنه بی مصرف خواهند بود.  همین اصل در مورد مراقبت از مو و اندام هم مصداق دارد. موی زیبا به خودی خود آراستگی ظاهر شما را کامل نمی کند و همین مورد در مورد کت و شلوار هم صدق می کند. اگر بهداشت شخصی رعایت نشود، کت و شلوار به تنهایی تاثیر خود را ندارند. کمال پاکیزگی آغاز می شود.

2- نحوه ریش گذاشتن افراد از کشوری به کشور دیگر یا از حرفه ای به حرفه دیگر تغییر می کند. به نظر اصلاح کامل آن بهترین گزینه باشد، البته اگر همنشین دوستان قدیمی دوران هیپی ها نباشید.

3- در بسیاری از مواقع، به خصوص در جمع دوستان محافظه کار، داشتن ته رش نشانه عدم آراستگی است تا نشانه ای از توجه به آخرین مد. در صورتی که نگران قضاوت این چنینی هستید، بهتر است تیغ ریش تراشی تان را همواره، همراه تان داشته باشید.

4- کمترین پیرایش به اصلاح عادی موی سر مربوط می شود. با کمال تاسف تعداد کمی به این امر مهم توجه می کنند.

5- مهم ترین نکته در مورد اصلاح موی سر این است که حالتی کاملاً عادی داشته باشد. اگر هر روز صبح نیم ساعت وقت صرف اصلاح موی سرتان کنید، پس یک جای کارتان ایراد داشته است.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات