سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ با ماهیت شرکت سهامی دولتی ( ۷۷.۲ درصد سهم دولت و ۲۲.۸ درصد سهم تعاونیهای روستایی و کشاورزی) و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید.

فعالیت ها و برنامه های سازمان

۱- توانمندسازی شبکه

۲- تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی درون شبکه

۳- بازرگانی و بازار رسانی محصولات کشاورزی

۴- تأمین و توزیع نهاده ها

۵- احداث وتوسعه زیرساختهای شبکه

۱- برنامه های توانمندسازی شبکه

 • آسیب شناسی و کارآمد سازی تعاونیها وتعیین راه حلهای پیشنهادی برای رفع آسیب ها
 • ارزشیابی تعاونیها
 • آموزش ارکان مدیریتی شبکه
 • ساماندهی مجامع تعاونیها
 • سرشماری اعضاء تعاونیهای روستایی
 • تعیین تکلیف شرکتهای غیر فعال
 • تهیه الگوی سطح بندی شرکتها
 • ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت از طریق تعاونیهای روستایی
 • ایجاد اتحادیه های محصولی و تخصصی
 • تدوین برنامه عملیاتی در تعاونیها و اتحادیه ها
 • استقرار نرم افزار یکپارچه مالی در سطح شبکه
 • حسابرسی سالیانه تعاونیهای روستایی و کشاورزی
 • حسابرسی عملیاتی تعاونی ها
 • تهیه وتدوین دستورالعملهاوآیین نامه وتصویب آنها درمجامع
 • پیگیری پرونده های حقوقی در محاکم قضایی
 • پیگیری وصول مطالبات شبکه
 • مستندسازی اموال سازمان و شبکه
 • طرح افزایش سرمایه (ارزشگذاری سهام)
 • طرح تامین منابع از محل واحدهای اعتباری
 • جذب تسهیلات از محل ردیفهای بودجه ومنابع داخلی بانکها
 • اخذ تضمین مناسب از مدیران عامل و کارکنان
 • حضور فعال در مجامع شرکتها و اتحادیه ها
 • تدوین اساسنامه های تیپ و انجام اصلاحات و تصویب در مجامع
 • نظارت بر فعالیت اعضای صنف توسط نظام های صنفی
 • توسعه و تقویت شبکه ارتباطی درون و برون سازمانی و تسهیل فرایند تعامل بین تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی با بخش کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط شتاب روند عضو گیری در نظام صنفی کشاورزی
 • حمایت، هدایت و آموزش و توانمند سازی اعضا و ارکان تشکل ها ونظام صنفی
 • نظارت بر فرایند های سازماندهی، ساماندهی و توانمند سازی تشکلها و نظام صنفی
 • بیمه مسولیت مدنی اعضا و ارکان تشکلها و نظام صنفی
 • دخالت در نحوه تدوین مقررات و قوانین مرتبط با بخش کشاورزی
 • شناسایی و رسیدگی به تخلفات صنفی
 • شناسایی واستاندارد سازی (۲۲۵)۱۸۹شغل بخش کشاورزی وکدگذاری آن براساس نظام طبقه بندی ISIC بین المللی

۲- برنامه های تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی شبکه

 • احداث بازار نهاده های کشاورزی
 • طرح مبارزه تلفیقی با آفات
 • توسعه و تجهیز واحدهای مکانیزاسیون
 • ایجادواحدهای خدمات فنی(خاک شناسی،گیاه پزشکی،دامپزشکی و...)
 • ایجادوتوسعه شرکتهای حمل ونقل نهاده ومحصولات کشاورزی
 • واگذاری وظایف تصدی گری به شبکه
 • واگذاری شرکتها و واحدهای تولیدی
 • اخذ رتبه پیمانکاری آب وخاک
 • ایجاد واحد خدمات دامپروری و دامپزشکی
 • تولید محصول سالم و ارگانیک
 • حمایت و تقویت توسعه ظرفیت ها و توان اجرایی سخت افزار و نرم افزار تشکل ها و نظام صنفی

۳- بازرگانی و بازار رسانی محصولات کشاورزی

 • سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بااستفاده ازامکانات شبکه درحوزه بازرگانی جهت بازاریابی وبازاررسانی محصولات کشاورزی به دنبال اجرایی کردن اهداف ذیل می باشد . عرضه مستقیم (غرفه داری)
 • بنکداری(عمده فروشی)
 • ایجاد سامانه های مجازی خریدوفروش محصولات
 • عرضه محصولات ازطریق بازار بورس
 • ایجاد ارتباط مداوم و مستمربین اتحادیه و تشکلهای استانی درارائه اطلاعات و تامین نیازهای محصولی (واسطه گری )
 • توسعه خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی
 • ایجاد و توسعه غرف عرضه محصولات کشاورزی
 • ساماندهی وتجهیزفروشگاههای مصرف،موادسوخت زیانده وسربه سر به سود ده.
 • تغییر وضعیت فروشندگان رسمی به کارمزدی
 • ایجاد بارانداز در امر های سورت و بسته بندی ویژه تشکلهای کشوردرتهران

۴-فعالیتها وبرنامه های تأمین و توزیع نهاده ها

 • تأمین و توزیع کود شیمیایی
 • تأمین و توزیع کودهای زیستی
 • تأمین و توزیع کودهای ریز مغذی
 • تأمین و توزیع سموم نباتی
 • تأمین و توزیع نهاده های دامی
 • تأمین و توزیع ماشین آلات
 • تولید و توزیع بذور اصلاح شده

۵-فعالیتها وبرنامه های زیر ساختها

 • احداث و تجهیز مراکز عرضه مستقیم محصول
 • احداث و تجهیز از سردخانه
 • احداث سیلو و انبار مکانیزه
 • احداث باسکول
 • احداث انبار ذخیره سازی
 • احداث واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی
 • احداث انبار و دفتر کار تعاونیهای تولید
 • اجرای طرح های آب و خاک

استراتژی های کلان سازمان:

- توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران. - توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه ها - آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت - حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات - ایجاد نظام کار از راه دور (دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستاییان در جهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه ایجاد اشتغال جوانان. - بسترسازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی

Showing 10 from 15 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

شرکت تعاونی داده گستر گلدشت ✅ خدمات متنوع شرکت تعاونی داده گستر:✅ سرویس ادارات و سازمانها✅ جهت سرویس ادارات و سازمانها با کارمندان پرجمعیت،