آبمیوه بستنی فالوده آلپ

ارائه دهنده انواع آبمیوه های طبیعی فصلی و میکس انواع آبمیوه ها، انواع بستنی های میوه ای، ایتالیایی، سنتی و انواع نوشیدنی های گرم در فصول سرد سال، فالوده بستنی مخصوص، ذرت بخارپز

به مدیریت آقای هاشمی

 
[instanow name=Alp_icecream_juice info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 70 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 60 link= file layout= grid columns= 3 flat= 1 lm= 1 lm_num= 6 ]