آشپزخانه یزدان آماده پذیرایی از تمامی مجالس و سفارشات شما می باشیم

آدرس: رشت، بلوار امام خمینی، روبروی آب و برق، 18 متری شهید کریم پور

تلفن همراه: 09357984187 (آقای یزدانی)