Address & Contact

Our Address

رشت

Telephone

آقای کیوان پور نصری نژاد در رشت 

متولد تهران ۱۳۴۹
فارغ التحصیل مجسمه سازی از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
شرکت در ۱۷ نمایشگاه داخلی وخارجی
برنده‌ی چند جایزه‌ی از جشنواره‌ها وبی ینالهای معتبر هنری
دبیر و داور چند جشنواره و نمایشگاه هنری
مسؤول کمیته‌ی کارشناسی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
عضویت در موسسات وانجمن هنری داخلی و خارجی
طراحی و اخت چندین مجسمه شهری ( از جمله شهر رشت)
مدرس دانشگاه
عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

مشاور هنری شورای شهر و شهرداری رشت