Address & Contact

Our Address

مازندران، گلوگاه، ابتدای بلوار شهید رجائی

آموزشگاه رانندگی ماهر

مجری طرح آموزش و مهارت رانندگی

دارای مجوز رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی

با مربیان مجرب خانم و آقا

آماده ثبت نام از هنرجویان آقا و خانم (با سواد و بی سواد) می باشد.

به مدیریت آقای محمود جانلو