Address & Contact

Our Address

مازندران ، میاندرود ، شهرستان سورک ، جنب تامین اجتماعی ، آموزشگاه رانندگی سورک

Telephone

آموزشگاه رانندگی یاسین سورک در میاندرود

دارای مجوز رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی

با مربیان مجرب خانم و آقا

آماده ثبت نام از هنرجویان آقا و خانم (با سواد و بی سواد) می باشد.

به مدیریت : خانم فاطمه مشهدی خلردی