Address & Contact

Our Address

بروجن ، نرسیده به فلکه معلم

آموزشگاه راهنمایی و رانندگی امین

? یکی ازنیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقررات است. انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتی است که در قالب قوانین ومقررات تدوین گردیده است. بر این اساس یکی نیازهایی که برای کاربران ترافیک با هدف رانندگی بهتر و ارتقاء ایمنی ترافیک تهیه گردیده مجموعه مدونی از قوانین و مقررات ترافیک می باشد که رعایت و انجام این قوانین توسط رانندگان رانندگان، ایمنی ترافیک افزایش پیدا میکند. در این قسمت سعی می شود مجموعه کاملی از قوانین ترافیکی برای آشنایی کاربران در حوزه ترافیک اورده شود. بدیهی است آشنایی با قوانین و مقررات و رعایت آن، بهبودی وضعیت ترافیک، سلامتی شهروندان و کاهش سوانح ترافیکی در سطح کشور ار به ارمغان می آورد.

? مقررات مختلف رانندگی

ماده ۱۷۳: رانندگان وسایل نقلیه ای که در پشت سر وسیله نقلیه دیگر حرکت می کنند، موظفند فاصله مناسبی را برای جلوگیری از تصادف حفظ کنند.
چگونگی رعایت فاصله مناسب به وسیله متن های آموزشی تهیه شده و با روش قاعده دو ثانیه از طریق کتاب های آموزشی موضوع تبصره ماده (۹۷) این آیین نامه، به درخواست کنندگان گواهی نامه آموزش داده می شود.
ماده ۱۷۴: کامیون های بزرگ و وسایل نقلیه دیگری که دارای یدک های طویل هستند و همچنین وسایل نقلیه ای که به صورت کاروان و دسته جمعی در یک ستون در جاده ها حرکت می کنند هنگام عبور باید فاصله بیشتری با وسایل نقلیه جلوی خود داشته باشند به طوری که وسیله نقلیه دیگری که از آنها سبقت می گیرد، بتواند پس از سبقت بار دیگر در جلو آنها وارد مسیر مجاز عبور خود شوند.
ماده ۱۷۵: سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز تعیین شده در وسیله نقلیه و همچنین گذاشتن بار یا اشیا دیگر در قسمت جلو یا عقب آن اعم از درون یا بیرون که مانع دید راننده گردد ممنوع است.
ماده ۱۷۶: رانندگان وسایل نقلیه سنگین هنگام عبور از جاده های کم عرض و باریک یا عقب راندن، باید یک نفر کمک راننده برای پرهیز از هر گونه خطری همراه داشته باشند.
ماده ۱۷۷: حرکت با دنده خلاص در سرازیری ها ممنوع است.
ماده ۱۷۸: وسایل نقلیه نباید از روی لوله های آب آتش نشانی که برای خاموش کردن آتش در خیابان قرار گرفته اند، عبور نمایند، مگر با اجازه متصدیان آتش نشانی.
ماده ۱۷۹: رانندگان تاکسی ها و وسایل نقلیه مسافربری موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

? سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی در تاکسی های تلفنی، بی سیم و یا موسسات ویا شرکت های تاکسیرانی دربست ممنوع است.

? رانندگان تاکسی ها موظفند پس از سوار شدن مسافر و هنگام شروع به حرکت، تاکسیمتر را به کار اندازند. در صورت نداشتن یا خرابی تاکسیمتر حق کار کردن ندارند، مگر در نقاطی که شهرداری نصب تاکسیمتر را ضروری اعلام نکرده باشد.

? رانندگان وسایل نقلیه عمومی دیگر که دربست کرایه داده می شوند نباید بدون رضایت کرایه کننده شخص دیگری را سوار کنند.

? خودداری از بردن مسافر برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است، مگر اینکه بر اساس ضوابط مربوط خارج از خدمت ( سرویس) باشند.

? رانندگان وسایل نقلیه عمومی و کمک رانندگان آنها نباید با مسافران با خشونت و بی احترامی رفتار نمایند.

ماده ۱۸۰: رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده از هر گونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده گردد ممنوع است. رانندگان موظفند در هر حال به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.

ماده ۱۸۱: رانندگی برای کسی که نوشابه الکلی یا مواد مخد و داروهای خواب آور مصرف کرده تا رفع کامل آثار آن ممنوع است.
تبصرهدر مواردی که ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به وجود حالت مستی و یا حالت غیر عادی ناشی از مصرف مواد یاد شده به راننده ای ظنین شوند، موظفند وسیله نقلیه را متوقف ساخته و بلافاصله میزان الکل خون راننده و مانند آن را از طریق آزمایش های لازم تعیین واز رانندگی وی جلوگیری نموده و متخلف را برای تعیین تکلیف به مراجع مربوط معرفی نمایند.
ماده ۱۸۲: سوار کردن اشخاص آلوده به کثافات در وسایل نقلیه عمومی مسافربری مجاز نیست.
ماده ۱۸۳: راننده موظف است هنگام رانندگی، گواهی نامه رانندگی خویش، بیمه نامه شخص ثالث خودرو و کارت شناسایی خودرو را همراه داشته باشد و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، آنها را تسلیم نماید.
مامور موظف است پس از ملاحظه و بررسی مدارک آنها را باز گرداند، مگر در مواردی که به موجب قانون یا آیین نامه، اخذ گواهی نامه به منظور درج تخلف در آن ضرورت داشته باشد. در این صورت در برابر دادن رسید، گواهی نامه اخذ می گردد.
ماده ۱۸۴: استفاده از بوق های شیپوری، سوت بلبلی و به طور کلی هر نوع وسیله آگاه سازی صوتی با صدای ناهنجار و غیر عادی در مناطق مسکونی و همچنین زدن بوق ممتد یا غیر ضروری یا مکرر و یا زدن بوق در محل هایی که این عمل به وسیله علایم منع شده است، ممنوع است.
استفاده از بوق برای مقاصدی مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعلام حضور و باز کردن درب منزل، خداحافظی و مانند آنها ممنوع است.
ماده ۱۸۵: وسایل نقلیه امدادی که مجاز به داشتن چراغ گردان یا آژیر خطر ویژه می باشند تنها هنگامی که برای انجام ماموریت های مهم و فوری در حرکتند، باید از آنها استفاده نمایند.
ماده ۱۸۶: وسایل نقلیه انتظامی و امدادی، هنگامی که برای انجام ماموریت فوری در حرکتند در صورت به کار بردن چراغ گردان ویژه اعلام خطر یا آژیر، تا حدودی که موجب بروز تصادف نشود، مجاز به انجام اعمال زیر می باشند:

? توقف در محل ممنوعه.

? تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر.

? عبور از طرف چپ راه و همچنین دور زدن در نقاط ممنوعه.

? گذشتن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن علایم دیگر ایست، مشروط به این که از سرعت وسیله نقلیه در این گونه محل ها تا خداقل امکان کاسته شود.

ماده ۱۸۷: درهای وسایل نقلیه در حال حرکت باید به طور کامل بسته باشد و باز کردن آنها پیش از توقف کامل مجاز نیست.
ماده ۱۸۸: اتومبیل های مدارس تنها هنگام سوار و پیاده کردن دانش آموزان حق استفاده از علایم دیداری یاد شده در ماده (۶۰) را دارند.
ماده ۱۸۹: استفاده از لاستیک های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه ممنوع است. هنگام برف و یخبندان و به طور کلی در صورت اعلام مقامات مرتبط و یا ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، رانندگی با وسیله نقلیه ای که چرخ های آن به زنجیر و یا لاستیک یخ شکن مجهز نباشد، ممنوع است.
ماده ۱۹۰: راندن وسیله نقلیه ای که بیش از ظرفیت مندرج در کارت مشخصات، بار یا مسافر گرفته ممنوع است.
ماده ۱۹۱: عبور وسایل نقلیه از میان دستجات ارتش یا ماموران انتظامی یا دانش آموزان یا تشییع کنندگان جنازه ها یا دیگر دستجات تشریفاتی و بوق زدن در این گونه موارد مجاز نیست.
ماده ۱۹۲: عبور وسایل نقلیه از پیاده روها و توقف آنها روی پیاده رو ممنوع است.
ماده ۱۹۳: سوار شدن و سوار کردن اشخاص روی گلگیر یا رکاب یا سایر قسمت های بیرونی وسایل نقلیه ممنوع است.
ماده ۱۹۴: راندن و یا حرکت با اسکیت و اسکوتر و مانند آنها در معابر عمومی ممنوع است. مگر در مسیرهایی که از سوی راهنمایی و رانندگی با نصب تابلو ویژه، مجاز اعلام شده باشد.
ماده ۱۹۵: عبور وسایل نقلیه سنگین که حداکثر سرعت آنها از ۱۵ کیلومتر در ساعت تجاوز نمی کند مانند تراکتورهای زنجیری و غلطک های جاده کوبی و غیره باید پیش از رسیدن آنها به اولین پست راه آهن یا ایستگاه، خبر داده شود تا تدارک احتیاطی لازم برای عبور بی خطر آنها از تقاطع راه آهن فراهم گردد.
ماده ۱۹۶: رانندگان این گونه وسایل نقلیه موظفند هنگامی که عبور آنها از تقاطع راه آهن مجاز است پیش از رسیدن به آن توقف کامل کنند و پس از دیدن دو طرف و اطمینان از نبودن خطر احتمالی از آنجا بگذرند. هنگامی که نزدیک شدن قطار به وسیله علایم یا صدای لکوموتیو اعلام می شود، تا عبور قطار نباید از تقاطع عبور نمایند.
ماده ۱۹۷: هر گاه مامور راهنما در محل تقاطع راه آهن حضور داشته باشد، عبور از تقاطع باید با فرمان او انجام گیرد.
ماده ۱۹۸: هیچکس حق ندارد وسیله نقلیه ای را که متعلق به او نیست یا راننده آن نمی باشد، بدون اجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند، مگر ماموران انتظامی با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب وظایف قانونی.
ماده ۱۹۹: هیچکس حق ندارد به شخصی که گواهی نامه رانندگی ندارد اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خود را بدهد. با متخلف برابر مقررات کیفری رفتار خواهد شد.

? قوانین راهنمایی و رانندگی

راننده عزيز
ضمن همكاري با مأمورين راهنمائي و رانندگي و رعايت قانون و مقررات، استفاده از كمربند ايمني هنگام رانندگي فراموش نگردد.
بر اساس ماده 29 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
رانندگي باهر نوع تاكسي علاوه بر گواهينامه رانندگي معتبر مستلزم داشتن كارت مخصوص رانندگي تاكسي است.
بر اساس ماده 139 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
كليه رانندگان وسائل نقليه براي سوار و پياده كردن سرنشينان خود بايستي فقط در محل هاي مجاز و در منتهي اليه سمت راست سواره رو توقف نمايند.
بر اساس ماده 1۴۴ آئين نامه راهنمائي ورانندگي ( توقف درمحلهاي زير ممنوع است(
1- در فاصله پانزده متري ميدان ياتقاطع يا سه راه ها يا تقاطع راه آهن. 2- پانزده متري اطراف چراغ راهنما يا تابلوي راهنمائي كه در كنار راهها نصب شده است.
بر اساس ماده 1۵۶ آئين نامه راهنمائي ورانندگي
حركت با دنده خلاص در سرازيريها ممنوع است.
بر اساس ماده 1۵۸ آئين نامه راهنمائي ورانندگي
امتناع از بردن مسافر براي وسائل نقليه عمومي كه درشهر و حومه كار مي كنند همچنين نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است.
بر اساس ماده 158 ( تبصره 5 ) آئين نامه راهنمائي ورانندگي
رانندگان وسائل نقليه عمومي و كمك رانندگان انها نبايد با مسافران با خشونت و بي احترامي رفتار نمايند.
بر اساس ماده 159 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
رانندگان حق ندارند ضمن رانندگي با كسي صحبت يا استعمال دخانيات نمايند يا خوراكي يا آشاميدني ميل كنند وبايد كاملاً به جلو توجه داشته باشند.
بر اساس ماده 162 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
هر راننده موظف است حين رانندگي گواهينامه رانندگي خويش راهمراه داشته باشد و در صورت تقاضاي مأموران انتظامي آن را ارائه و تسليم نمايند.
بر اساس ماده 163 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
نصب بوقهاي شيپوري، سوت بلبلي وبه طور كلي هر نوع وسيله اخبار صوتي با صداي ناهنجار وغير عادي و همچنين زدن بوق ممتد و يا غير ضروري يا مكرر و يا در محل هائي كه اين عمل به وسيله علامتي منع شده ممنوع است.
بر اساس ماده 177 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
هيچ كس حق ندارد وسيله نقليه اي را كه متعلق به او نيست يا راننده آن نمي باشد بدون اجازه كسي كه آنرا در اختيار دارد از محل خود حركت دهد يا با آن رانندگي كند مگر مأموران انتظامي آن هم در حدود مقررات وظايف قانوني.
بر اساس ماده 178 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
هيچكس نمي تواند به شخص فاقد گواهينامه رانندگي لازم اجازه رانندگي با وسيله نقليه خودرا بدهد.

با مدیریت خانم رویا ابراهیمی

 

آموزشگاه راهنمایی و رانندگی ,  آموزشگاه راهنمایی و رانندگی امین , آموزشگاه راهنمایی و رانندگی امین در بروجن ,