Address & Contact

Our Address

سنندج، بلوار شبلی، خیابان خسرو آباد، روبه روی عمارت خسرو آباد، آموزشگاه زبانهای خارجی پوریا، طبقه 2

آموزشگاه زبانهای خارجی پوریا

آموزش زبانهای انگلیسی ،فرانسه، آلمانی ، عربی ، ایتالیایی

آموزشگاه زبانهای خارجه پوریا با کادری از اساتید دانشگاه در شهر سنندج در سال 1378تاسیس گردید.این آموزشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی و آموزشی هزاران زبان آموز را در سطحی استاندارد آموزش داده است و آمار بالای قبولی در امتحانات ورودی دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا و نمرات بالای 7و7.5در امتحانات IELTS گواه این مدعاست.

این آموزشگاه در دو شیفت پسرانه در روزهای زوج و دخترانه در روزهای فرد فعالییتی صادقانه و موفق داشته است.

از جمله انتشارات این آموزشگاه به پوستر گرامر جامع زبان انگلیسی تحت عنوان گرامر انگلیسی در یک صفحه و همچنین بیش از بیست جزوه و مقالات علمی در زمینه مطالب مختلف زبان انگلیسی میتوان اشاره نمود .

ضمناً کتاب جامع گرامر زبان بزودی به زیور طبع درخواهد آمد .این آموزشگاه مجهز به لابراتوار و سایر وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری میباشد .

بخشی از کتابهایی که در سطوح مختلف در آموشگاه تدریس میشوند بشرح زیر میباشند .

new interchange student books and videos intro 1 2 3

 family and friends 1 2 3 4 5 6

 four corners 1 2 3 4

 the books 504 and select reading

مدیریت آموزشی آموزشگاه ارتقا سطح علمی زبان آموزان را در چهار مهارت خواندن نوشتن شنیدن و صحبت کردن را در سطحی استاندارد و عالی را تضمین مینماید.

 

به مدیریت آقای مدرسی