Address & Contact

Our Address

منطقه آزاد انزلی

آگهی فروش زمین

زمینی در محدوده منطقه آزاد در ابعاد ۲۰۰ متری و ۳۰۰ متری کوچه هشت متری، مسکونی، تکفیک شده، آماده با برق، فاصله تا دریا ۱۰۰۰ متری

قیمت متری از ۱۶۰ شروع میشه تا ۱۸۰

به مدیریت آقایان نیکخو و محمدی

agahiforosh1