بلبرینگ قانع

تهیه و توزیع بلبرینگ، کاسه نمد، اورینگ، پکینگ، تسمه، گریس، خار

ماشینی ، صنعتی ، کشاورزی

به مدیریت بهادر قانع