تالار عروسی شالیزار آماده پذیرایی از مجالس عروسی، جشن تولد، ولیمه و …

ظرفبت 700 نفر

ظرفیت پارکینگ 300 خودرو

به مدیرریت آقای حق پرست