Address & Contact

Our Address

ساری، ابتدای بلوار کشاورز، کوچه شهید براری، پشت بازار روز

فرش فروشی امیر 

با قیمت عالی تقریباً نصف قیمت بازار و با کیفیت مناسب

فروش فرش های 500 شانه

با کیفیت مناسب و نصف قیمت بازار

با ضخامت مناسب و رنگ و طرح متنوع

12 متری فقط 670 هزار تومان

9 متری 500 هزار تومان

6 متری 350 هزار تومان

فرش های 700 شانه نیز با قیمت پایین

12 متری یک میلیونو پنجاه هزار تومان

9 متری 850 هزار تومان

6 متری 550 تومان

به صورت عمده و تک به فروش می رشد.

به مدیریت آقای امیر محمدی

 

 

 

 

فرش فروشی در ساری، بهترین فرش فروشی در ساری، فرش فروشی های ساری، فرش فروشی امیر در ساری, قیمت فروش فرش ماشینی در ساری