فست فود

?????????
1)اسنك ويژه………..جفتي?5000
مواد تشكيل دهنده(كالباس گوشت مرغ-فلفل دلمه اي-پنير پيتزا-ادويه مخصوص)
2)اسنك پپروني……..جفتي?5000
مواد تشكيل دهنده(كالباس پپروني-فلفل دلمه اي-پنير پيتزا-ادويه مخصوص)
3)اسنك مرغ قارچ….جفتي?6400
مواد تشكيل دهنده(سينه مرغ ريش شده-فلفل دلمه اي-قارچ-پنير پيتزا-ادويه مخصوص)
4)اسنك گوشت قارچ.جفتي?7000
مواد تشكيل دهنده(گوشت رست بيف-فلفل دلمه اي-قارچ-پنير پيتزا-ادويه مخصوص)
5)اسنك سبزيجات….جفتي?5000
مواد تشكيل دهنده(ذرت -نخود فرنگي-پنير پيتزا-قارچ-ادويه مخصوص)
6)اسنک معمولی 2000 تومان
7)اسنک ویژه 2500
?????????
1)سيب زميني…………..3500?

2)سالاد پاستا………….3000?
?????????
1)سيني 2نفره…………..14000?
مواد تشكيل دهنده(ويژه2
عدد-مرغ قارچ2عدد-سيب زميني-سس مخصوص)

2)سيني4نفره…………..35000?
مواد تشكيل دهنده(ويژه2عدد-مرغ قارچ2عدد-پپروني2عدد-گوشت قارچ2عدد-سيب زميني2عدد-
سالادپاستا2عدد)

3)سيني6نفره…………..50000?
مواد تشكيل دهنده(مرغ قارچ4عدد-ويژه4عدد-گوشت قارچ 2عدد-پپروني2عدد-سيب زميني3عدد-سالاد پاستا 3عدد-سس مخصوص3عدد)

??????

به مدیریت:سعید طناب تاب

 

 

[instanow name= homesnak info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 70 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 60 link= file layout= grid columns= 3 flat= 1 lm= 1 lm_num= 6 ]

فست فود اصفهان
لیست رستورانهای اصفهان
بهترین پیتزای اصفهان