Address & Contact

Our Address

گنبد کاووس ، روستای ولیان

Telephone

تسطیح لیزری زمین و زیرشکن گاو آهن خدمات کشاورزی نظری

🚜 فناوری تسطیح اراضی ، از راهبردهای نوین و موثر برای استفاده بهتر از منابع آبی ، کود ، بذر و افزایش بازده کشاورزی است. چراکه نوسان های قابل توجه در شیب اراضی مزروعی و ناهمواریهای موجود ، از مهمترین علل پایین بودن راندمان کشت عنوان شده است.

🚜 در روش تسطیح زمین بوسیله لیزر ، نور لیزر از یک فرستنده ثابت در کنار زمین به گیرنده ای که روی خاکورز نصب شده ، تابانده می شود. و از طریق پردازش اطلاعات توسط کنترل باکس داخل کابین ، عملیات خاکبرداری یا خاکریزی صورت می‌پذیرد.

🚜 هموارسازی، صاف کردن و ایجاد شیب مناسب در زمین با در نظرگرفتن ضریب نفوذپذیری و بافت خاک، جهت جلوگیری از تندآب و فرسایش سطحی و بوجودآوردن شرایط یکسان و هماهنگ توزیع آب در یک عمق، در سراسر مزرعه .

🚜 هموارسازی (land leveling , land forming ,land grading)

🚜 یک اصطلاح کلی برای هموارسازی و صاف کردن زمین بر اساس عوارض طبیعی، کاری که سالهاست به صورت سنتی در کشور ما با انواع ماله و موادهای متنوع انجام میشود.

 

🚜 تسطیح لیزری علمی(دقیق) land smoothing , land planning ))

🚜 تسطیح دقیق با در نظرگرفتن شیب به طوری که خطا به صفر نزدیک شود یعنی دقیق ترین نوع تسطیح. در این روش نقاط زمین هم ارتفاع شده و یک سطح کاملاٌ مستوی با شیب یکسان ایجاد میشود.

🚜 از انجام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی فواید زیر عاید میشود:

1. افزایش راندمان کاربری آب در مزرعه به میزان ۱۰ درصد.

2. افزایش سطح زیرکشت بر اثر از بین‌رفتن جوی‌ها و زهکش‌های سنتی در اراضی به میزان ۱۰ درصد.

3. افزایش عملکرد محصول ۱۰ الی ۱۵ درصد در هر هکتار.

4. کاهش هزینه تولید به میزان ۳۰ درصد.

5. کاهش زمان آبیاری ۳۰ الی ۴۰ درصد.

6. کاهش عمق متوسط آبیاری ۱۵ الی ۲۰ درصد.

7. کاهش نیروی انسانی ۳۵ درصد.

8. افزایش ارزش افزوده زمین ۵۰ درصد.

مدیریت : محسن نظری

دستگاه تسطیح لیزری , قیمت دستگاه لیزر زمین کشاورزی , قیمت تسطیح زمین کشاورزی , تسطیح اراضی ,