خرید و فروش انواع گوسفند خارجی خاوند 

 

 

? خرید و فروش انواع گوسفند خارجی (پاکستانی ، افغان ، سومال ، کامری ، بنگال)

? انواع بزهای دو و سه قلوی زای شیری

 

? ارسال به سراسر کشور

?نژاد گوسفندان همواره به عنوان یکی از سودمندترین حیوانات برای بشر مطرح بوده اند . انسان ها در طول قرن های متمادی از گوشت ، لبنیات و پوست (پشم) آن استفاده میکرده است.

?با اینحال درست است که می توان از گوسفند این استفاده ها را برد اما هر نژادی از گوسفندان داراری ویژگی های منحصر به فردی هستند برای مثال یک نوع نژاد ممکن است گوشت خوبی داشته باشد و نژاد دیگری مقدار شیر بیشتری را تولید کند. بنابراین با درک مزایا و ویژگی های هر نژاد می توان انتخاب خوبی برای کار پرورشی خود داشته باشیم.

مدیریت : آقای محمدعلی خاوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز فروش گوسفندان , بره فروشی , مرکز فروش گوسفندان , فروش بره شیرخوار ,