درو پنجره سنتی(فلزی) اکرامی فر

طراحی و ساخت انواع در و پنجره آهنی جهت مساجد، زیارتگاه ها و اماکن تاریخی، طرح سنتی، طرح چوب، خانه های قدیمی و اصیل ایرانی

این کارگاه هیچ شعبه دیگری ندارد.

به مدیریت آقای حمیدرضا اکرامی فر

http://www.ekramifar.ir/

آدرس های ایمیل :

Email:hamidrezaekramifar@yahoo.com

Email:hamidrezaekramifar@gmail.com