Address & Contact

Our Address

تهران

Telephone

صنایع تولیدی صداقت در تهران

✳️دستگاه های سری تراش چیست؟

💥ماشين های سری تراش يکی از انواع ماشين های تراش فلزات بوده که برای توليد تعداد زيادی از قطعات که به طور يکسان مورد نياز است ، مورد استفاده قرار می گیرد.

💥دستگاه سری تراش یا تراب دستگاهی است که می تواند قطعات صنعتی قابل ماشین کاری را به طور سری و در تیراژ بالا تولید کند،
برای تامین مواد خام از بار فیدر استفاده می شود.

💥و مواد خام به صورت شاخه در نوع های مختلف فلزات وتفلونی ها، وبه اشکال مختلف ( گرد، شش پهلو، چهار پهلو) در مقر بارفیدر قرار میگیرند،اساس کار حرکت سوپورت های این دستگاه بر پایه ی بادامک میباشد که قابل تنظیم توسط اپراتور میباشد.

✳️ماشين های سری تراش 

💫ماشين های سری تراش يکی از انواع ماشين های تراش فلزات بوده که برای توليد تعداد زيادی از قطعات که به طور يکسان مورد نياز است ، مورد استفاده قرار می گیرد.

✳️ماشين های سری تراش از نظر فرم و اندازه های ساخته شده 

🔸🔹ماشين های سری تراش دستی ( بدون خودکار )

🔸🔹ماشين های سری تراش نيمه خودکار

🔸🔹ماشين های سری تراش خودکار

🔸🔹ماشين های سری تراش افقی

🔸🔹ماشين های سری تراش عمودی

✳️عواملی که در دستگاه های سری تراش بايد رعايت شود  

🔺زمان تنظيم: زمانی که شخص ( اپراتور ) ابزارها را انتخاب و موقعيت را تثبيت می کند 

🔺زمان بستن و اجرا عمليات بر روی قطعه کار: اگر سيستم اتو ماتيک باشد اجرا کردن راحت ترصورت می گيرد 

🔺زمان تراش کاری: زمان تراش کاری خود قطعه بايد قسمت اعظم کل فرآيند را در برگيرد اما در عين حال بايد حداقل باشد 

🔺هزينه ابزار: با توجه به تيراژ کار انجام می شود 

🔺هزينه نيروی انسانی 

به مدیریت:صداقت 

 

 

 

 

 

 

تولید و فروش قطعات یدکی دستگاه های سری تراش صنایع تولیدی صداقت در تهران , فروش قطعات یدکی دستگاه های سری تراش , تولید قطعات یدکی دستگاه های سری تراش , خرید قطعات یدکی دستگاه های سری تراش , صنایع تولیدی صداقت در تهران , صنایع تولیدی صداقت , دستگاه های سری تراش ,