رستوران سنتی اکباتان

رستوران سنتی اکباتان سرویس چای و قلیون، انواع کباب و غذاهای محلی و غذاهای فرنگی

به مدیریت آقای خوشحال

 

[instanow name= navid_khoshhal info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 70 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 60 link= file layout= grid columns= 3 flat= 1 lm= 1 lm_num= 6 ]