رینگ و لاستیک گلپور تأمین کننده اختصاصی لاستیک خودروهای شاسی بلند

رینگ و لاستیک خودروهای سواری و وانت(پژو، سمند، ال90، پراید، پیکان، نیسان و ..)

و کلیه خودروهای سنگین، ترابری و کشاورزی

به مدیریت آقای گلپور