Address & Contact

Our Address

آذربایجان غربی،میاندوآب

Telephone

نهالستان آراز میاندوآب

✳️نهالستان چیست؟

🔻نهالستان به مکانی گفته میشود که حداقل به مدت چند سال متوالی با توجه بـه منـابع آب و خـاك و شـرایط آب وهوایی که داراي اقلیم مناسب براي تولید و تکثیر نهال و اندامهاي تکثیـري سـالم و اصـیل کـه منطبـق بـا ضـوابط قرنطینه اي است مورد استفاده و بهره برداري قرار گیرد.

✳️یک نهال استاندارد بایستی ویژگی های خاصی داشته باشد.نهال باید دارای بالاترین کیفیت باشد .هنگام خرید نهال به نکات اشاره شده در زیر توجه داشته باشید:

✨برای خرید نهال مورد نیاز خود ، دقت کامل داشته باشید و نهال های مرغوب و مطمئن را از نهالستان های دارای مجوز تهیه کنید. (نهال هایی که به روش سنتی کشت می شوند و در دکه ها و حاشیه خیابان ها فروخته می شوند، شناسنامه نداشته و سلامت و اصیل بودن آنها، بررسی و تأیید نشده است.)

✳️کاشت نهال در زمین اصلی با انجام امور ذیل از سالم بودن گیاه مطمان گردید:

🔰ریشه ها:دچار پیچ خوردگی ، تابخوردگی و گره خورده نباشند، ریشه ها را از نظر سوختگی ،سرما زدگی ، پوسیدگی و یا بیماری مورد بررسی قرار گیرند

🔰اندام هوایی:پوست نهال صدمه ندیده باشد ،آلوده به بیماری و حشرات نباشد و نهال ها سالم با الگو های رشد طبیعی و پربنیه و خوب باشند.

🔰نهال انتخابی باید پرریشه و چند شاخه بوده و ظاهری صاف و کشیده داشته باشد. نهالی که چند شاخه باشد ، بهتر و زودتر بار می دهد.

🔸🔹نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد. عدم تطابق پایه و پیوندک نهالی نامتناسب را به‌وجود آورده و از بین رفتن آن را در پی خواهد داشت.

🔸🔹از نظر سن نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دو ساله (از زمان کاشت بذر در خزانه) سن داشته باشد. نهال های خیلی جوان و کمتر از یک سال و یا نهال های مسن و بیشتر از دو سال سن برای احداث باغ مناسب نیستند ولی گاهی برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می توان از نهال های دو ساله نیز استفاده نمود.

🔸🔹جوانه های روی تنه نهال به خصوص در دوسوم قسمت پایین تنه نهال بایستی سالم و قوی باشد تا بتواند پس از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری آن شروع به فعالیت کرده و تعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند. معمولاً در نهال های مسن جوانه های قسمت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده و پا به اصطلاح کور شده که باید از خرید آنها خودداری شود.

🔸🔹نهال پیوندی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشد و گره یا زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد به عبارت دیگر تنها نهال نسبت به سطح زمین عمود باشد.

🔸🔹همچنین نهال مرغوب نهالی عاری از هرگونه آفت، بیماری، نماتد و علف‌های هرز انگل می باشد و از هر نظر مورد تأیید کمیته فنی نظارت بر تهیه و توزیع نهال سازمان جهادکشاورزی بوده و دارای گواهی سلامت و بهداشت و کنترل کیفیت باشد.

🔸🔹باید توجه داشت که باغی که نهال سالم وبه دور از آلودگیها و بیماریها در آن کاشته شده باشد کود و سموم کمتری را نیاز دارد و مشکلاتش کمتر است. پس سعی کنیم با انتخاب نهال سالم و اصیل و رعایت مسائل فنی در احداث باغ ، درآمد بیشتری را کسب کرده و دوره برگشت سرمایه خود را کوتاه تر کنیم.

به مدیریت:رامین علیزاده

 

 

عرضه انواع نهال میوه نهالستان آراز میاندوآب , عرضه انواع نهال میوه میاندوآب , نهالستان آراز , نهالستان آراز در میاندوآب , بهترین نهالستان میوه در میاندوآب , فروش انواع نهال در میاندوآب , نهالستان میوه رامین علیزاده ,