فست فود 20 فلافل سلف سرویس، ذرت بخارپز، انواع ساندویچ های سرد و گرم

  • * آماده پذیرایی از مجالس *

آدرس: رشت، خیابان شهدا، روبروی CNG، روبروی تامین اجتماعی