قصر پرده تک گام آریانا

مشاوره، طراحی و اجرا

پرده های سلطنتی و تشریفاتی، انواع پرده های کرکره عمودی و افقی، زبرا

در طرح ها و رنگ های متنوع

اجرای کرکره های برقی و تزئینات ساختمان

*نقد و اقساط*

*چشم انداز پنجره ها با پرده زیباست*

به مدیریت آقای پورمرادخانی