مرکز فرهنگی هنری سارخ در بوشهر

سرزمین آفتاب

شرکت گنجینه سبز بوشهر ( فنی ، مهندسی ، کشاورزی )

آموزش تجسمی ، موسیقی ، سینمایی و گردشگری

شرکت فنی مهندسی گنجینه سبزبوشهر(گل وگیاه،اجراونگهداری فضای سبز)

شرکت مهندسی وتحقیقاتی گنجینه سبزبوشهر

طراحی ومجری پارک ومحوطه سازی
وفضای سبز

مجری بام ودیوارسبز

مجری صخره های ابنما

تولیدنهال وگل وگیاهان زینتی وداروئی

مشاوره واموزش دررشته های کشاورزی بامدرک معتبر

به مدیریت : خانم اکرم صمصامی

 

 

 

موسسه فرهنگی هنری , موسسه فرهنگی هنری چند منظوره , لیست موسسات فرهنگی هنری تهران , موسسه فرهنگی هنری تک منظوره , فعالیت های موسسه فرهنگی هنری , اساسنامه موسسه فرهنگی هنری , نمونه اساسنامه موسسه فرهنگی هنری چند منظوره , موسسات فرهنگی تهران , شرایط تاسیس موسسه آموزشی ,