نمایشگاه خودرو ناطق

رئیس اتحادیه  

صنف معادلات اتومبیل (پارکینگ، پیک موتوری آژانس، وانت بار، لودر، گریدر، تیپاکس، کلیه نمایندگی های مجاز )

ساعت كاري ٨ا لي22:30 هر روز صبح پاساژ تختي

بعدظهرها 16 الي 19 بعدظهر در اتحاديه

بقيه اوقات در نمايشگاه واقع در بلوار خرمشهر جنب عابر پياده روبروی كوي امام رضا در خدمت متعاميلن محترم ميباشم.

به مدیریت آقای ناطق