نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی خانجانی (مزرعه سبز)

نمایندگی فروش کومباین، خدمات پس از فروش در سر مزرعه

مشاوره رایگان برای خرید ماشین آلات کشاورزی،نمایندگی رسمی ماشین آلات کشاورزی کوبوتا،دایدونگ ویانمارژاپن همچنین نشاکارچهاروشش ردیفه پیاده وشش ردیفه،هشت ردیفه سواره درخدمت کشاورزان عزیزمیباشد.

فروش بصورت نقد و اقساط و تسهیلات بانکی

به مدیریت آقای خانجانی