Address & Contact

Our Address

قشم، میدان شهدای گمنام، الهیه بعد از آموزش و پرورش، فرعی اول، سمت راست، بعد از پارک الهیه

خانه سبز

واحد های یک خواب و دو خواب با مناظر زیبا رو به دریای همیشه خلیج فارس

نگهبان 24 ساعته

آسانسور و تخفیفات ویژه فصلی

به مدیریت آقای اصفهانی