Address & Contact

Our Address

شیراز، بلوار کریمخان زند، روبه روی خیابان خیام

هتل ارم

هتل ارم در مرکز شهر تاریخی، کهن و فرهنگی شیراز قرار دارد. شیراز با آثار تاریخی خود شناسنامه ایران محسوب می شود.