پوشاک ترمه در تهران

ارائه دهنده منسوجات سنتی مخصوص بانوان

تهیه شده از الیاف طبیعی

به مدیریت آقای صفرخانی.
[instanow name= TERMEH_GARMENT info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 70 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 60 link= file layout= grid columns= 3 flat= 1 lm= 1 lm_num= 6 ]