فست فود پایتخت

انواع پیتزا، ساندویچ سرد و گرم به صورت تنوری سرو می شود

مرغ بریان و …

با طعمی متفاوت و کیفیت عالی

?زنــدگی در لـحظه ها?

? سانـدویـچ

♦️ ساندویچ ویژه
♦️ ژامبون تنوری ویژه
♦️ همبرگر لقمه ای
♦️ همبرگر
♦️ گریل چیز کالباس پنیر قارچ
♦️ فیله مرغ
♦️ بلغاری پنیر دار تنوری
♦️ هات داگ قارچ پنیر
♦️ کالباس تنوری پنیری قارچ
♦️ جیگر ویژه قارچ پنیر
♦️ چیز برگر
♦️ قارچ برگر پنیر قارچ
♦️ بندری ویژه با قارچ و پنیر
♦️ همبرگر مخصوص
♦️ هات داگ
♦️ کوکتل پنیر
♦️ کالباس سرد
♦️ همبرگر ویژه دستی
♦️ رست بیف
♦️ بندری
♦️ جگر

? پــیـتزا

♦️ مخصوص
♦️ زبان
♦️ قارچ وگوشت
♦️ پپرونی
♦️ سبزیجات
♦️ مارگاریتا
♦️ مخلوط
♦️ مرغ و قارچ
♦️ قارچ و سوسیس

?پــیش غذاو سالــاد

♦️ های چیپس
♦️ سیب زمینی
♦️ سیب زمینی با پنیر
♦️ سالاد فصل
♦️ سالاد اندونزی
♦️ نوشابه خانواده
♦️ دوغ خانواده

به مدیریت آقای رضا شهسوار

 

پیتزا فروشی در آستارا، فست فود پایتخت در آستارا