کارواش الماس

?? بخار صفرشویی

?? بخارشویی

?? نانوشویی

?? موتورشویی

?? انجام خدمات پولیش

?? شستشوی ماشین

?? تزئینات ماشین های لوکس و تعویض روغن

?? شستشوی بدنه و موتور خودرو با مجهزترین وسایل نانو

?? شستشوی موتور با بخارشوی پیشرفته

?? مجهز به پیشرفته ترین وسایل نانو

?? کارواش نانو بخار

همان طور که از اسم این محصول نیز استنباط میشود کارواش با استفاده از بخار صورت میگیرد، بخار با توجه به این که گاز میباشد و حالت فیزیکی ندارد به همین دلیل به همه جا می تواند برود و همه ی جاهای ممکن را شسشتو دهد . داخل ماشین داخل درزها داخل سوراخ ها داخل موتور و … . یکی از عمده دلیل اصلی برای تهیه کارواش بخار صرفه ی اقتصادی ان است . کارواش نانو بخار با استفاده از تکنولوژی که در ساخت ان انجام میشود دارای عملکردی بسیار قوی برای شسشتوی ماشین می باشد.

مدیریت : آقای سید کاظم حسینی 

 

 

کارواش الماس در خلخال اردبیل , کارواش ماشین , کارواش صنعتی , کارواش سیار , کارواش دینامی , کارواش دستی , کارواش خانگی ساخت ایران , کارواش خانگی , کارواش خانگی دست دوم ,