Address & Contact

Our Address

نوشهر ، میدان همافران ، جنب نانوایی بربری

Telephone

کارگاه تولید قالی ایپک در نوشهر

تولید ریزترین فرش استان مازندران در کارگاه قالی بافی ایپک

بافت فرش های نفیس در رج شمار بالا

پذیرفتن انواع سفارسات با رج شمار بالا

ارائه دو مدرک قالی بافی 1 و 2 برای کار آموزان

ارائه دو مدرک گلیم بافی 1 و 2 برای کارآموزان

آموزش چهره بافی ، پوستر بافی ، سفارش انواع عکس و تصویر دلخواه بر روی فرش

(آموزشگاه و تولیدی)

به مدیریت : خانم رضایی

آدرس کارگاه: نوشهر ، علی آبادمیر ، خیابان آزادگان ، مجتمع قالی بافی ایپک