پیتزا پیتزا

 • پیک رایگان
  مرغ بریان شکم پر
  ساندویچ سرد و گرم
  پیتزا????
  ساندویچ و برگرها??
  مرغ بریان??
  تهیه شده از بهترین و بهداشتی ترین مواد اولیه بهمراه کادر حرفه ای
  پیک رایگان درب منزلبا منو متنوع و محیط دلنشین
  پیتزاهای تنوری????
  ساندویچ و برگر????
  مرغ بریان شکم‌ پر???
  با پیک رایگان???

   

  انواع پیتزاهای بدون سوسیس و کالباس و تنوری
  انواع ساندویچ ها و برگر ها
  مرغ بریان شکم پر

   

  سفارش انواع پیتزاهای پفکی??
  ساندویچ های سفارشی و چند طبقه???
  مرغ بریان(خوشمزه و به صرفه)
  سیب زمینی سرخ کرده

  پیتزا????
  ساندویچ و برگرها??
  مرغ بریان????
  تهیه شده از بهترین و بهداشتی ترین مواد اولیه بهمراه کادر حرفه ای
  پیک رایگان درب منزل
  با محیطی دلنشین و خانوادگی
  و منو متنوع برا تمام سلیقه ها

به مدیریت:آقای محمد مهدی پیروزی