1 . دکتر محمد دوزنده نرگسی    2 . دکتر مجید دوزنده نرگسی

کلینیک ترک اعتیاد میلاد  سم زدائی ، درمان نگهدارنده با متادون  ، شربت تریاک (قرص های زیر زبانی بوپرنورفین)

کپسولهای ضد وسوسه نالتروکسن

درمان شیشه ، حشیش ، ترک سیگار، ترک الکل

به همراه مشاوره های فردی و خانوادگی (عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران)

تیم درمانی شامل : پزشک ، پرستار ، روانشناس و مددکار

نمایندگی موسسه تحقیقات حجامت