گالری پرده اروند مشاوره، نصب، دوخت و فروش انواع پرده
فروش انواع پارچه مبلی استیل و اسپرت

فروش انواع پرده های تصویری

آدرس: رشت، خیابان سعدی، ابتدای بلوار معلم، ساختمان بورس

تلفن همراه: 09111489486 (آقای اروند)