گالری کاشی و سرامیک امین توزیع و پخش کلی و جزئی، کاشی و سرامیک و چینی آلات بهداشتی

کاشی گلسرام، اردکان، کاشی داتیس، فخار و بلریان رفسنجان، چینی آلات بهداشتی رز

آدرس: رشت، خبابان رسالت(کشاورز)، روبروی صدا و سیما و محیط زیست

تلفن همراه: 09113374191 (آقای تمیزکار)