Address & Contact

Our Address

رشت، میدان شهرداری، علم الهدی، زی کتابخانه ملی، جنب اغذیه فروشی

Telephone
Soc. Networks

پوشاک زنانه، بچه گانه، لباس زیر زنانه، جوراب شیشه ای و پارازین

کار تکراری به هیچ وجه تولید نمی شود

هر دو روز یک بار جنس جدید

آدرس مرکزی: رشت، میدان شهرداری، علم الهدی، زی کتابخانه ملی، جنب اغذیه فروشی

تلفن همراه: 09303402826 (آقای اسکندری)