گلکده سحر عرضه انواع گیاهان و گل های زینتی، آپارتمانی و شاخه ای و نهال میوه، اجرای فضای سبز منازل و باغ ها، مجری فضای سبز منطقه 1 رشت

آدرس: رشت، خیابان معلم، جنب ساختمان برنا

تلفن همراه: 09113381198 (آقای حسن پور)