آموزشگاه فنی حرفه ای آریان شبکه

کامپیوتر، حسابداری، معماری و …

با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای

زیر نظر اداره کار و امور اجتماعی

دیپلم آسان برای هر مقطع تحصیلی

به مدیریت خانم فیضی و آقای همدانچی