Address & Contact

Our Address

کیلومتر 65 قزوین به زنجان،شهر زنجان،صائین قلعه

تولید و نصب بادگیر و روغن گیر پمپ باد و گرمکن گازوئیل محبی در زنجان

?ترموگس(دستگاه آب لجن گیر،جرم گیر-گرمکن گازوئیل) 
?نصب آبگیر و روغن گیر پمپ باد  

 

 

✳️فیلتر گازوئیل چیست؟

?تمام موتورها برای کارکردن به میزان دقیق اندازه گیری شده به سوخت نیاز دارند. هر چیزی که مانع جریان سوخت شود می تواند باعث مشکلات درراه اندازی ضعیف شود.هدف فیلترسوخت فیلتر کردن آلودگی ها یا بقایای احتمالی موجود در سیستم سوخت است . که ایجاد این علائم با تغییر سرعت جریان یا الگوی انژکتورها همراه هست.

?سیستم های تزریق موتورهای مدرن تحمل فوق العاده سختی دارند . بنابراین به راحتی مسدود می شوند و در اصطلاح هر گونه آلودگی بسیار هزینه بر است.(لینک مشاهده فیلتر گازوئیل های سایت فیلتر شکری)

به مدیریت:مهرداد محبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید بادگیر پمپ باد در زنجان , نصب بادگیر پمپ باد در زنجان , نصب بادگیر و روغن گیر پمپ باد در زنجان , ترموگس در زنجان , نصب آبگیر پمپ باد در زنجان , دستگاه آب لجن گیر در زنجان , گرمکن گازوئیل محبی در زنجان , فیلتر گازوئیل محبی در زنجان , آبگیر و گرمکن گازوئیل ,