صافکاری و نقاشی خودرو پژمان

صافکاری با جدیدترین دستگاه متد روز
صافکاری و نقاشی حرفه ای انواع خودرو

رفع فرورفتگی و تعمیر آسیب دیدگی‌‌‌های بدنه منطبق با طرح اولیه خودرو

صافکاری بدنه، گلگیر، در، کاپوت، رکاب، سقف، شاسی و تمام خودرو

موج گیری و ترمیم خطوط و قوس‌‌‌های ظریف روی بدنه

نقاشی اتومبیل، ترمیم رنگ خودرو، قلم گیری و پولیش بدنه پس از نقاشی و صافکاری

1️⃣

2️⃣

3️⃣

4️⃣

صافکاری یکی از آن خدماتی است که دقیقا نمی‌دانیم چه زمانی به آن نیاز خواهیم داشت. صافکاری ماشین مهارتی برای تعمیر بدنه خودروست. صافکاری نقاشی ماشین امروزه انواع مختلفی دارد: صافکاری مدرن، صافکاری بدون رنگ، صافکاری با دستگاه، صافکاری PDR و غیره. به همین دلیل، بهتر است کار صافکاری را به یک صافکار حرفه‌ای سپرد.

یک صافکاری حرفه‌ای تضمین‌کننده این امر است خودروی شما زیبایی خود را از دست نداده، و قیمت آن نیز کاهش محسوسی نداشته باشد. بنابراین، چه خودروی شما به صافکاری بدون رنگ احتیاج داشته باشد و چه صافکاری با دستگاه و…، بسیار مهم است که کار صافکاری ماشین را به یک صافکار ماهر بسپارید.

به مدیریت : پژمان لطفی

 

 

 

 

 

 

 

صافکاری و نقاشی خودرو در تبریز , صافکاری خودرو , صافکاری در تبریز  , نقاشی خودرو در تبریز  , صافکاری و نقاشی حرفه ای انواع خودرو در تبریز , صافکاری بدنه خودرو در تبریز ,  نقاشی اتومبیل , ترمیم رنگ خودرو ,