نساجی مادر

? چاپ و رنگ و تکمیل انواع پارچه تا عرض ۳ متر

? تولید تخصصی پارچه های پیراهنی و آستری

? بافت و تکمیل پارچه

? بیمارستانی چاپی

? فیلامنت

? پلی استر پنبه 

? تترون

 

 

مدیریت:  امین افیونی

 

 

 

 

 

 

صنایع چاپ و رنگ مادر در اصفهان,چاپ رنگ پارچه در اصفهان, رنگ پارچه در اصفهان, بافت پارچه , تولید پارچه بیمارستانی اصفهان , پارچه بیمارستانی اصفهان , پارچه بیمارستانی , پارچه لباس بیمار , کارخانه پارچه بیمارستانی ,