تخصصی ترین مرکز پخش قطعات برقی انژکتوری محصولات ایران خودرو و سایپا

 

 

📞شماره تماس مدیریت:
09124893502
☎️شماره های تماس دفتر:
33910811_021
33910812_021
33910813_021
33910814_021
33910815_021

به مدیریت:امیرحسین حمیدی

 

 

 

طلق کیلومتر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع شیر برقی

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع شلنگ بخار روغن

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سوکت ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سوزن ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سنسور میل سوپاپ ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سنسور

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سرباطری

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

سخنگو

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع ساعت ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع رله ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دیود ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع ته دینام ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع تسمه دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع بلبرینگ ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دسته راهنما

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع تقویت بالابر ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دستگاه بالابر ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

خرطومی

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع چراغ سقف ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع جا ذغالی ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

پیچ هواگیری

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع یونیت قفل مرکزی

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

واشر جا ذغالی

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع نوار چسب

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع ترمسیتور

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع کابشو

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع کلید ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع فیوز و جعبه فیوزها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع فیلتر بنزین

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع فندک

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع فلت ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

فشارشکن

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع پایه برف کن ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دسته سیم منیفولد

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سیم 1/5 و 2/5

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سنسور ABS

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سنسور دور موتورها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

سیم اکسیژن

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع لامپ ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع کیت خطر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع کابل ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع آرمیچر دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع آفتامات دینام ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع بالشتک دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع ته دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع درب دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دیود دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دینام ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع ذغال دینام

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع کالکتور دینام

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سنسور اکسیژن

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سنسور دریچه گاز

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سنسور کیلومتر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع قاب سنسور

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دریچه گاز کامل

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع بویین کولر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع ترمسیتور

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

رله کولر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع فن کولر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع کلاچ کامل کولر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

مهره کلید کولر

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع موتور تهویه کولر

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع پمپ بنزین و درجه باک

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع پمپ درب

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع قطعات تجاری

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع پنل ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع بوق ها

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

پتانسیومتر

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع استپر

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

آنتن

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

اسپره

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

آچار

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع آفتامات

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع گیربکس استارت ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع دنده استارت ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع ذغال استارت

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع سوئیچ استارت ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع گیربکس استارت ها

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

پوسته استارت

 

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

انواع بالشتک استارت ها