Address & Contact

Our Address

یزد

Telephone

فروش انواع زنجیرهای مدبر تاجی و دندانه ماری قدیمی اردکانی

? مُدْبَرْ ساز

? مدبر وسیله فلزی کوچکی بوده که بین زنجیر ودسته چرمی آن قرار می گرفته  وزنجیر می توانسته بوسیله آن به راحتی به چرخش در آید وبا توجه به اینکه کارگاه زنجیر سازی در اردکان زیاد بوده لذا چند کارگاه کوچک مدبر سازی وجود داشته تا  مدبر مورد نیاز زنجیر سازان تأمین نماید که فعلاً چنین کارگاهی وجود خارجی ندارد

? یکی از مهمترین صنایع دستی اردکان در گذشته زنجیر سازی بوده است زنجیرهای دانه ریز و جوش خورده ساخت اردکان شهرت خاصی داشته به طوریکه در هیچ کجای ایران نظیر آن وجود نداشته است. تعداد زنجیر سازان به حدی بوده که بازار مخصوصی در نزدیکی میدان قلعه به خود اختصاص داده بو دند و به بازار زنجیر سازان مشهور بوده است. زنجیرهای ساخت اردکان به اکثر نقاط کشور صادر می شده و از ارزش اقتصادی خوبی برخوردار بوده است.
? این صنعت نیز به علت عدم تقا ضا رونق خود را از دست داده است و توسعه این صنعت دیگر امکان ندارد و فقط به عنوان نگه داری از یک صنعت دستی آن هم با حمایت مسؤلین می توان یک یا دو کارگاه کوچک را فعال نگه داشت. صاحب کتاب مرات البلدان در سال ۱۲۹۴ قمری در این مورد می‌نویسد: اردکان قصبه معتبری است از توابع یزد در دو منزلی آن به راه اصفهان آب و هوایش خوب و مردمش خالی از صنعت نیستند بعضی آلات و ادوات از آهن می سازند که قابل توصیف است
مدیریت:آقای دشتی

شماره تماس

0913157013

قیمت زنجیر اردکانی اصل , زنجیر اردکانی فروشی , خرید زنجیر اردکانی , زنجیر یزدی , زنجیر اردکانی قدیمی , قیمت زنجیر یزدی اصل , آموزش ساخت زنجیر اردکانی ,

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed