نصب ساخت و تعمیر انواع دستگاه های خوراک دام و طیور گروه صنعتی پایدار ماشین

 ساخت دستگاه های صنعتی و انواع سازه های فلزی و سربندی غلامی در مازندران 

 نصب ساخت و تعمیر انواع دستگاه های خوراک دام و طیور
 ساخت دستگاه های صنعتی و بسته بندی موادغذایی 
 انواع سازه های فلزی و سربندی 
 پیمانکاری نصب،ساخت وتعمیرانواع دستگاهای خوراک دام طیور
 ساخت دستگاهای صنعتی وبسته بندی مواد غذای.انواع سازه های فلزی وسربندی…

مدیریت:آقای پوریا غلامی 

شماره تماس :
09119249819