Address & Contact

Our Address

شیراز، خیابان تختی، شهناز سابق

 

هتل ارگ

هتل ارگ شیراز در مرکز شهر و با فاصله ای اندک از مجموعه ارگ کریمخانی، حافظ، سعدی، و باغ ارم قرار دارد.